Visningsleilighet

Velkommen inn til en titt på noen av de ferdige leilighetene i forrige byggetrinn. Dette gir et godt bilde også av ferdig resultat på kommende trinn.
Se likevel prospekt for nåværende trinn for korrekt leveransebeskrivelse av prosjektet.